English

Kütahya...

Tarım ve Hayvancılık

I. Tarım

Ilimizde tarım sektörüne hububat tarimi egemendir. Bazi bölgelerimizde yetersiz olmakla birlikte meyvecilik ve sebze tarimi da yapilmaktadir.

Ilin 1.187.500 ha mevcut alaninin % 34'ü tarim arazisi, % 52'si orman ve fundalik, % 7'si çayir-mera, % 7'si de diğer arazilerden oluşmaktadir. Mevcut tarim arazisinin % 91' inde fiilen tarim yapilmakta olup yaklaşik % 9'u çeşitli sebeplerle kullanilamayan tarim arazisi niteliğindedir.

Tarim yapilan arazilerin 201.210 hektari sulanabilir olmasina rağmen 59.168 hektari sulanabilmektedir. Başka bir ifade ile tarim arazisinin yaklaşik % 15'i sulanabilmektedir.

Toplam tarım alanlarının % 56' sında tahıl üretimi, % 4'ünde sanayi bitkileri üretimi, % 4' ünde yem bitkileri üretimi, % 8' inde yemeklik baklagiller üretimi, % 2' sinde sebze üretimi, % 1' inde meyvecilik ve bağcılık, üretimi yapılmaktadır. Ayrıca tarım alanlarının % 16' sı nadas ve % 9'u tarıma elverişli olupta kullanılmayan arazidir.

2004 yılında yıllık hububat 596.232 ton, sanayi bitkileri 294.894 ton, yem bitkileri 229.120 ton, baklagil 40.131 ton ve diğer tarla bitkileri 4261 ton üretilmiş olup, 2005 yılı fiyatlarıyla tarımsal üretimin tahmini değeri 382 milyar ytl'dir.

II. Hayvancılık

Hayvancılık, ilimizdeki önemli geçim kaynaklarından birisidir. İlde 128.953 adet büyükbaş hayvan, 288.801 adet koyun, 129.947 adet keçi olmak üzere toplam 418.748 adet küçükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. Ayrıca ilimizde 1.023.035 adet kanatlı hayvan mevcuttur.

İlde yılda 2.890 ton kırmızı ve beyaz et, 202.209 ton süt, 309 ton yapağı, 54 ton kıl, 42 ton tiftik, 145 milyon adet yumurta, 2.259 ton bal ve 204 ton deri üretilmektedir. 2002 yılı fiyatları ile üretilen hayvansal ürünlerin toplam değeri tahminen 84 trilyon liradır.

İlimizde hayvancılığın geliştirilmesi için bazı projeler uygulanmakta olup bunlar:

  • Çayır-mera, yem bitkileri ve hayvancılığı geliştirme projesi
  • Hayvanciliği geliştirme projesi
  • Hayvan hastalik ve zararlilari ile mücadele projesi
  • Su ürünlerini geliştirme projesi

2004 yılı sonu itibariyle genel bütçeden 75.892 milyar tl., tarım il müdürlüğü döner sermaye bütçesinden 228.075 milyar tl., mera fonundan toplam 104.262 milyar tl olmak üzere toplam 408.229 milyar tl. Hayvancılık projeleri için harcanmıştır. Proje uygulamaları yılın kalan kısmında da sürdürülecektir.

III. Ormancılık

Kütahya'nın en önemli zenginliklerinden biri ormanlardır. İlin % 52' sine tekabül eden 612.592 hektar ormanlık alanın % 86'sı koru, % 14' ü baltalık ormanlardır. Koru ormanlarının ise % 55' i normal koru, % 45' i bozuk korudur.

Üye Kayıt

Lütfen Aşağıdaki Linklerden İlgili Kayıt Formunu Seçiniz.

Bültenler

Lütfen Aşağıdaki Linklerden İlgili Bülteni Seçiniz.

uyeAnket
oneri
guncelle
KUTBO 2010 Yılı Faaliyetleri
KUTBO 2011 Yılı Faaliyetleri

e-Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Kanunu kapsaminda bilgi almak istediginiz konulari iletişim formu aracılığı ile bize iletebilirsiniz.

Başvuru İçin Tıklayın.

Kütahya Manzaraları