28

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Kütahya Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın kararı gereği;

 

Kütahya Ticaret Borsası Organ Seçimi 2 Nisan 2018 Pazartesi günü, “Bölcek Mahallesi Tavşanlı Karayolu Bulvarı No:34 Kütahya” adresinde bulunan Borsamız Hizmet Binasında yapılacaktır.

 

Saat 09:00’dan 17:00’ye kadar gizli oy ve açık tasnif, sayım, döküm esaslarına göre oy verme işlemi yapılacak olup, Oylar, oy verenin kimliğinin resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

 

Seçimlerde oy kullanacak;

Hakiki şahıs üyelerimizin, TC Kimlik Numarasını gösterir nüfus cüzdanları ile beraber, Hükmi şahıs üyelerimizin (LTD., A.Ş. vb.) ise firma kaşesi, imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya Kayıtlı Sicil Müdürlüğü’nden alınmış Yetki Belgesi (aşağıda bulunan başvuru dilekçesi ile ilgili sicil müdürlüğüne başvurularak yetki belgesi alınması gerekmektedir) ve TC Kimlik Numarasını gösterir nüfus cüzdanları ile beraber, seçim yerinde bulunmaları gerektiğini önemle duyururuz.

 

KÜTAHYA TİCARET BORSASI

 

 

   

 

 

  

 

Okunma Sayısı: 915
resim