İnsan Kaynakları Politikası

v Çalışanların çalışma ortamını iyileştirerek motivasyonlarını artırmak ve aidiyet duygularını geliştirmek,

v Çalışanların maddi manevi haklarını korunmasını sağlamak,

v Çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlamak,

v Çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak için eğitimine önem vermek,

v Çalışanların öneri ve beklentileri dikkate alınarak, personel memnuniyetini arttırmak,

v Çalışanların iletişiminin artırılması için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek,

v Çalışanların performans değerlendirmeleri yapılarak, ödüllendirmek Yeni işe alınan personelin işe uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programı uygulamak,

v İnsan kaynakları politikasını, çalışanların ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellemek ve iyileştirmek,

Doküman No: PO-002  Yayın Tarihi : 16.02.2015  Revizyon No : 0   Revizyon Tarihi : - 

Politikalarımız

Kütahya Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç