Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkârlar sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneğini veyahut ilgili ticaret sicili memurluğundan veya esnaf ve sanatkâr sicili müdürlüğünden alınmış bir yazıyı dilekçe ekinde doğrudan veya şubeler vasıtasıyla borsaya ibraz eden üyenin kaydı yönetim kurulu kararıyla silinir.

Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili borsa, öncelikle bunlardan ticaret sicili veya esnaf ve sanatkâr sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret sicili memurluğuna veya esnaf ve sanatkâr sicili müdürlüğüne bildirir. Bu bildirim üzerine, ticaret sicili memurluğu ile esnaf ve sanatkâr sicili müdürlüğü gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkâr sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da borsadan kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin ikinci fıkrasına göre ticaret sicili veya esnaf ve sanatkâr sicilinden kaydı terkin edilenlerin borsa kayıtları, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu kararıyla silinir.

 

Ticareti Terk Halinde Kayıt Silme İşlemleri
 

*Kayıt silme talebini bildirir kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgileri içeren dilekçe,

*Ticaret Sicilinden kaydın silindiğine ilişkin tescilin ilan gazeteleri veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicilinden kaydın silindiğine ilişkin evrak,

*Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi,


Dilekçe Örneğini İndiriniz

Şirket Fesih  
Şirket Tasfiye 
Şirket Birleşme
Esnaf Sicil Terk (şahıs) 
Ticaret Sicil Terk (şahıs)
Vergi Dairesi Kapanış (şahıs)

 

İştigal Konusu Değişikliğinde Kayıt Silme İşlemleri

*Kayıt silme talebini bildirir kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgileri içeren dilekçe,

*Ticaret Sicilinde ana sözleşmede bulunan faaliyet konularından Borsa Kapsamına giren bölümlerin çıkarılarak, konuya ilişkin tescilin ilan gazeteleri (Meşgale değişikliği) veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicilinde meşgale değişikliğinin yapıldığına ilişkin evrak,

*Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi,


Dilekçe Örneğini İndiriniz

 

Merkez veya Şubelerin Nakli Halinde Kayıt Silme İşlemleri

*Kayıt silme talebini bildirir kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgileri içeren dilekçe,

*Ticaret Sicilinde merkez naklinin yapıldığına ilişkin tescilin ilan gazeteleri,

*Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi. 

 

Dilekçe Örneğini İndiriniz

Şirket Merkez Nakil

Şirket Şube Kapanış

 
Vefat Halinde Kayıt Silme İşlemleri

*Varis tarafından yazılmış imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,
*Vefat tarihini belirten bir belge ( Ölüm Kağıdı )
 
 
 

Kütahya Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç