Üyelik İşlemleri (Gerçek Kişi)

5174 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Borsa Kotasyonuna dahil maddelerin asgari miktarları üzerinde alım veya satım işlemi yapan her firma bulunduğu yerin Borsasına kaydolmak zorundadır. Buna uymayan firmaların kayıtları borsaca re'sen yapılır ve kendilerine bildirilir.

Kütahya Ticaret Borsası’na kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsedilen belgeleri tamamlayarak Muamelat Birimimize teslim etmeleri gerekmektedir.

A - Gerçek Kişiler (Şahıslar) İçin Gerekli Belgeler

1- İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,

2- İkametgah İlmühaberi

3- Vergi Levhası Fotokopisi 

4- Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Nüfus Müdürlüğü’nden alınan) veya tezkeresi,

5- Noterlikçe Onaylanmış İmza Sirküleri

6- İşyeri Açılış Belgesi

7-  3 Adet Fotoğraf 

8- Beyanname, Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu, (Formu indiriniz)

9- Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.

Yukarıda belirtilen ve noter tasdik zorunluluğu aranmayan belgelerin asılları yetkili personelimizce görülecek, örneklerine “aslı gibidir” kaşesi vurulacak ve paraflanacaktır.

Beyanname ve Taahhütname formaları sitemizden indirildikten sonra eksiksiz doldurulup, yetkililerce imzalanacak ve kaşeli olacaktır.

Kayıt beyannamesinde belirtilen bilgilerin doğruluk derecesi ile işletmenin durumu borsa tarafından yerinde incelenir ve bu inceleme sonucunda bir tespit raporu düzenlenir.

Üyeler, talep üzerine yapılan kayıtlarda tespit olunan derecelere dair kararlara, resen yapılan kayıtlarda ise kayda ve/veya derecelere ilişkin kararlara karşı Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi çerçevesinde; dahil edildiği meslek grubuna ilişkin kararlara karşı da Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde itiraz edebilir.

Kütahya Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç