Entries for Ocak 2016

15
Yem ve Gübre'de KDV İndirildi

Yem ve gübrede KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi 1 Ocak 2016 tarihi ile uygulamaya girdi.

 

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yemde yüzde 8, gübrede yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Bu kararla birlikte çiftçi ve besicinin üzerinden büyük bir yükün kalkması ve tarım üretiminde de artışın olması bekleniyor.

[Devamını oku...]

13
Türkiye Kırgızistan Yatırım ve İş Forumu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince, Kırgız Sanayi ve Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye - Kırgızistan Yatırım ve Ticaret Forumu düzenlenecektir.

 

21 Ocak 2016 tarihinde Birliğimiz İkiz Kuleler Hizmet binasında gerçekleştirilecek “Forum”a, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi Bakam Sn. Arzybek KOZHOSHEV ve beraberindeki Kırgız işadamlarının katılımı da öngörülmektedir.

 

[Devamını oku...]

08
10 Kişiden Az Çalışanı ve Az Tehlikeli Sınıfında Bulunan İş Yerleri

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 04.01.2016 tarihli ve 0515-517/27 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; "Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer atan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler” hükmüne yer verilmiş olup, aynı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 6 numaralı alt bendinde geçen “10`dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilme sine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar” hükmü gereğince bu konunun yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle söz konusu maddelere dayanarak hazırlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında “Eğitimler; açık öğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelere e Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilir” hükmü yer almakta olduğu bildirilmiştir.

[Devamını oku...]

05
Hububat ve Baklagilde Fark Ödemesi Desteği

Devlet buğday, mısır soya fasulyesi, kanola, zeytinyağı, arpa, çeltik gibi tarım ürünlerine ne kadar "Fark Ödemesi Desteği" veriyor?

 İşte cevabı..

[Devamını oku...]

Tüm Duyurular

Kütahya Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç