12


             


 Sayın Üyemiz,

Türkiye Ürün İhtisas Borsası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 53. maddesi, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'na tabi olarak faaliyette bulunmak üzere, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi üzerine 06 Bisab 2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9986 saylı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 08.06.2018 tarihinde kurulmuştur.

TÜRİB'in başlıca amacı ve faaliyet konusu; "5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktır."

TÜRİB’in faaliyete geçmesiyle birlikte, Ticaret Borsalarının ELÜS’ere ilişkin borsacılık faaliyet yetkisi sona ermiş olup, tüm ELÜS alım satım işlemleri sadece TÜRİB bünyesinde yapılmaktadır. ELÜS’lerin alım satım işlemleri, yatırımcılar (üyeler ve üreticiler) tarafından aracı olmaksızın doğrudan emir girme yoluyla internet tabanlı bir alım satım sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Borsamız TÜRİB ile sözleşme imzalamak suretiyle TÜRİB Acentelik faaliyetlerini yürütmektedir.


TURİB KAYIT İŞLEMLERİ

Lisanslı depolara ürün teslim edecek Üreticiler ile ELÜS alım-satım işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların TÜRİB’de işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı belirtilen tüm bilgi ve belgelerle birlikte Borsamıza başvurmak suretiyle kayıt altına alınması zorunludur.

Borsamız tarafından sunulan belgelerin TÜRİB sistemine girişi yapılarak yatırımcı kaydının ve ilgili belgelerin tamamlanması ile kayıt işlemi tamamlanmaktadır.

 

Yatırımcılar, TÜRİB sistemdeki bilgilerini güncellemek istediklerinde söz konusu değişiklikleri Acente sıfatıyla yatırımcı kaydını yapan Ticaret Borsası vasıtasıyla yapabilirler. Acentelerin yatırımcı bilgilerini resen değiştirme veya silme yetkileri bulunmamakta olup, ancak yatırımcıların ıslak imzalı talebi halinde bilgilerde değişiklik yapılabilir.

 

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.)

3) Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)
(Gerçek kişi tarafından vekalet verilmesi durumunda, noter tarafından düzenlenen vekaletname evraka eklenecektir.)

4) Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge.
(Yatırım hesabının bulunduğu bankadan alınacak, üzerinde ELÜS Hesap Numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Sicil Numarasının yer aldığı ELÜS Hesabı Bilgi Formu)

5) Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

 

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar

1) Kuruluş ilanının yer aldığı Tescil Sicil Gazetesi örneği

2) Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği

3) Vergi Levhası örneği

4) İmza Sirküleri

5) Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
(Tüzel kişi yetkili organı tarafından temsilci tayin edilmesine ilişkin alınan karar ve söz konusu kararın yetkili kişilerce alındığını gösterir imza sirküleri evraka eklenecektir.)

6) Aracı Kurum veya Banka‘dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge.
(Yatırım hesabının bulunduğu bankadan alınacak, üzerinde ELÜS Hesap Numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Sicil Numarasının yer aldığı ELÜS Hesabı Bilgi Formu)

7) Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

 

 

Ekleri aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz

     > Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2)

     > Gerçek Kişi Vekil Tayin Formu (Ek/3-b)

     > Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)

     >Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

     > Şirket Karar Örneği 

 

Kayıt işlemleri konusunda ayrıntılı bilgi ve destek için 0274 223 30 43

Bilgi ve Değerlendirmelerinize sunulur.

Saygılarımızla.

 

Kütahya Ticaret Borsası

Genel Sekreterliği

 

1. Tarımsal Ürünün Serüveni: Tarladan TÜRİB’e değer zincirinin ilgili aşamaları bütünsel bir perspektifle sunulmaktadır. Tarlada yetiştirilen ve TÜRİB platformunda işlem gören ürünler için tarladan tüketiciye uzanan sürecin genel bir resmi çizilerek sürecin daha kolay anlaşılabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
 

 

2. Tarladan Lisanslı Depoya: Söz konusu iş akışında tarladan lisanlı depoya uzanan sürece odaklanılmaktadır. Bu kapsamda, iş akışı tarımsal emtianın ne şekilde lisanslı depolara intikal edeceği ve bu aradaki sürecin aşamaları ortaya konulmaktadır.

 

3. Lisanslı Depodan TÜRİB’e: Söz konusu iş akışı içerisinde tarımsal emtianın lisanslı depoya intikal edip, TÜRİB’de işlem görmesine kadar olan süreç ortaya konmaktadır. ELÜS’lerin TÜRİB’e kayıt sürecine de akış içerisinde yer verilmektedir.

 

4. TÜRİB İşlemleri: Bu iş akışında TÜRİB işlem platformunun kullanım aşamaları verilmektedir. TÜRİB’de alım-satım anlamında işlem yapabilecek bütün kesimler için anlatılmaktadır.

 

  

 

TÜRİB ve lisanslı depo iş süreçlerine dair 

İnfografik Yönlendirmeler İçin Tıklayınız..

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okunma Sayısı: 6937
resim
Tüm Duyurular

Kütahya Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç